You are currently viewing Obowiązek umieszczenia tablicy unijnej

Obowiązek umieszczenia tablicy unijnej:

Jeżeli korzystasz lub korzystałeś ze wsparcia Unii Europejskiej masz obowiązek, aby o tym informować. Założeniem jest by obywatele Unii Europejskiej mieli prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane finanse UE. Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i odbiorców projektów, o tym, że dany projekt był możliwy między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Tablice unijne dzielimy na dwa rodzaje:

  • tablice unijne informacyjne – umieszcza się zawsze tam, gdzie trwają prace finansowane z pomocą UE.
  • tablice unijne pamiątkowe – umieszczana jest tam, gdzie inwestycja dobiegła końca i powinna się tam znajdować przez cały okres trwałości projektu.
    Tablice unijne:

Tablice unijne należy przygotować odpowiednio wcześniej, ponieważ musi ona znaleźć się w miejscu, w którym realizowany jest projekt najpóźniej w chwili rozpoczęcia związanych z nią prac. Jeśli jednak uzyskanie unijnego dofinansowania następuje jednak później (np. w trakcie prac), tablica unijna powinna zostać umieszczona bezpośrednio po podpisaniu stosownej umowy.

Według wymogów, minimalny rozmiar tablicy to 80 x 120 cm (wymiary europalety). Oferujemy jednak także możliwość wykonania większych tablic – w projektach dotyczących infrastruktury kolejowej lub drogowej, minimalny rozmiar tablicy to 6m2. Należy także pamiętać o tym, że jeśli dane przedsięwzięcie prowadzone jest w wielu lokalizacjach, trzeba przygotować kilka tablic.

Po zrealizowaniu projektu dochodzi do zmiany tablicy, tablica pamiątkowa zastępuje miejsce tablicy informacyjnej (najpóźniej po trzech miesiącach).

Obowiązki beneficjenta

Na podmiotach realizujących dane przedsięwzięcie jest nałożony obowiązek by dbać o dobry stan i czytelność tablic – stąd ważne by korzystać z wysokiej jakości materiałów.

Obowiązki informacyjne

Tablica musi być oznaczona znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa

Umieścić tablicę (informacyjną lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu
Załączyć opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową)
Dokumentować działania informacyjne i promocyjne
Dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań i pracy doświadczonych fachowców, nasze wyroby z łatwością sprostają każdym wymaganiom w zakresie tworzenia tablic unijnych.