To prace z przeznaczeniem dla kościołów, cerkwi, itp. miejsc. W naszym dorobku mamy dekoracyjne krzyże, kapliczki, kaplice dedykowane świętym patronom i inne. W tego typu realizacjach łączymy różne materiały i sposoby obróbki np.: metaloplastyka ze snycerstwem i elementami rzeźbiarskimi. To niejednokrotnie złożone konstrukcje wieloelementowe wymagające długiego procesu tworzenia.

Rzeźby sakralne Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Lublin